Savunpoiston tavoitteet

Savunpoiston tavoitteena on palotilanteessa pyrkiä minimoimaan ihmisille ja omaisuudelle syntyvät vahingot.

Savunhallintajärjestelmien on täytettävä kaikki laissa asetetut kriteerit.

Tutustu paloturvallisuudesta kirjoitettuun lainsäädäntöön.

Käytä vain CE-merkittyjä ja asennusohjeissa mainittuja alkuperäisiä asennustarvikkeita. Noudata asennusohjeita.

Palon alkuvaiheessa

Palon syttyessä savunhallinnan tavoitteena on poistaa palavasta kohteesta savukaasuja, pitää savun lämpötila mahdollisimman matalana sekä estää savukaasujen syttyminen ja tulen räjähdyksenomainen leviäminen. 

Tärkeintä on turvata ihmisten poistuminen palavasta kohteesta. 

Palon jatkuessa

Palotilanteen aikana kuuma savu muodostaa katon rajaan savupatsaan. Palon jatkuessa savu virtaa kauemmas palopesäkkeestä laskeutuen huoneen alaosiin, mikä voi hankaloittaa poistumista.

Toimivat savunpoistoratkaisut poistavat savua tehokkaasti ja estävät sen laskeutumisen. Henkilöiden evakuoiminen helpottuu. Asennusohjeiden mukaisesti toteutetut savunhallintajärjestelmät mahdollistavat turvallisen sammutustyön.

Henkilövahinkojen estämisen lisäksi savunpoistoratkaisuilla pyritään vähentämään rakennukseen ja siellä oleviin laitteisiin kohdistuvia vahinkoja.